Transkrypcja

Jakie materiały transkrybuję?

Podcasty

Webinary

Wykłady

Notatki głosowe

Rodzaje transkrypcji

Transkrypcja dokładna

Wykonam transkrypcję dosłowną.

Transkrypcja korygowana

Wykonam transkrypcję i korektę błędów fleksyjnych oraz składniowych. Nie ingeruję w treść, a jedynie w formę.

Transkrypcja redagowana

Wykonam transkrypcję, a następnie poddam ją redakcji i korekcie, aby uzyskać artykuł gotowy do publikacji.

Dlaczego u mnie?

Terminowo

Transkrypcje przygotowuję terminowo

Indywidualnie

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie

Poprawnie

Dbam o rzetelność i poprawność językową tekstów